Zingeving

Lekenprediker
2 min readJun 9, 2022

--

Foto van Belinda Fewings op Unsplash

Mijn vorige column eindigde met de vraag ‘Wat geef jij door, als het op zingeving aankomt?’, in relatie tot het geloof. Daar kwam een sympathieke reactie op van een krantenlezer. Hij pleitte om te stoppen met geloofsoverdracht en te kiezen voor kennisoverdracht (ik denk van wetenschap). De zoektocht naar zingeving zou volgens hem een individueel proces zijn. En bij dat laatste wringt de schoen. Geloof op religieuze gronden sluit het geloof in de wetenschap niet uit en het is mijnsinziens ook niet uitwisselbaar. Met het onderwaarderen of het afzien van geloofsoverdracht wordt het kind met het badwater weggegooid. Het is duidelijk dat daarmee de deur opengezet is naar een meer individualistische samenleving. Daar kan het meer of minder bezig zijn met wetenschappelijke kennisoverdracht niets aan veranderen. Deze ontwikkeling suggereert dat we als mens vrij en autonoom zijn geworden; het tegendeel is waar. Er rust een grote verantwoordelijkheid op ieders schouders en die voor velen niet makkelijk alleen te dragen is, getuige de aanzienlijke toename van de psychische hulpvraag. Ik geloof nog steeds dat geloof een waardevolle bijdrage kan leveren aan zingeving. Dan leer je te delen in lijden, pijn, maar ook blijdschap. Dat is niet in jezelf te vinden is, maar altijd in verbinding met je omgeving. Wetenschap is daar helemaal niet voor bedoeld.

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 10 juni 2022 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#lekenprediker #zingeving #psychische

--

--