Welk kerstverhaal vertel jij…?

Lekenprediker
2 min readDec 22, 2022

--

Foto door Etienne Girardet op Unsplash

Komend weekend klinkt in veel kerken weer het ‘Vrede op aarde’ en ‘Ere zij God’ en wordt het kerstevangelie verteld voor groot en klein. Wat drijft mensen deze dagen de kerken in, die doorgaans op minder aandacht kunnen rekenen? Een veel gehoorde reden is de sfeer en saamhorigheid die er te vinden zou zijn. Misschien is het kerstfeest bij uitstek wel het moment om je over te geven aan het mysterie van het (christelijk) geloof. Een God die zich zichtbaar met mensen wil verbinden. Los van de metafysische implicaties van zo een geboorte. Los van een wereld waarin alles verklaard dient te worden en die steeds hogere eisen aan de mens stelt. Los van een bedrieglijke vorm van onafhankelijkheid die de mens denkt te hebben. Zoals de Canadese filosoof Charles Taylor terecht stelt dat we in het Westen in een onttoverde wereld leven. Nee, dat is geen wereld zonder Hans Klok, maar wel een wereld waar weinig plaats is voor het geloofsmysterie, levens en-geloofsvragen en een luisterend oor. Het kerstverhaal van vrede, naastenliefde en God de eer geven mag je betoveren; je doen beseffen dat er ook externe invloeden zijn die buiten je eigen invloedssfeer liggen. Dat klinkt spannend! Welk kerstverhaal vertel jij; nu en morgen? Bezinningsvolle dagen gewenst!

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 23 december 2022 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#lekenprediker #zingeving #kerst #storytelling #bijbel #kerstevangelie

--

--