Tijd

Lekenprediker
2 min readJan 20, 2023
Foto van Aron Visuals op Unsplash

‘Ik heb geen tijd’, ‘Ik heb weinig tijd’ of vergelijkbare uitspraken duiken weer vaker op, nu de coronapandemie op zijn retour lijkt te zijn. En het kan ook niet anders dan dat er naar dergelijk gedrag ook weer onderzoek is gedaan. Wetenschappers* hebben ontdekt dat een gevoel van verwondering het gevoel van tijd aanzienlijk doet toenemen en het gevoel van te weinig tijd doet afnemen. Bijkomend voordeel blijkt te zijn dat verwondering bijdraagt aan meer geduld, dat je meer tijd wil besteden aan vrijwilligerswerk (geen samenleving kan zonder) en dat je eerder gaat voor kwaliteit (van leven) dan kwantiteit (materialisme). Het begrip verwondering staat voor iets ervaren dat zoveel indruk op je maakt, dat het je dwingt om anders naar de wereld om je heen te kijken. In extreme situaties kan het een totale verandering in je leven teweegbrengen. Verwondering kan door van alles worden veroorzaakt, van religieuze ervaringen tot het bekijken van een kunstwerk of in een onverwacht mooie natuur rondlopen. Beweren dat je voor verwondering geen tijd hebt, bevestigt jouw beeld over tijd. Het Bijbelboek Prediker houdt een pleidooi voor genoeg tijd: ‘Alles heeft zijn tijd’ (hoofdstuk 3). Probeer daar eens tijd voor te maken!

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 20 januari 2023 in het Noordhollands Dagblad

*Een lezenswaarig boek over dit thema om te lezen: ‘Tijd tekort — Tijd genoeg — Ontrafel je strijd met de tijd en leer om tijd genoeg te hebben’, geschreven door Margriet Sitskoorn

www.lekenprediker.nl

#lekenprediker #zingeving #tijd #stress #burnout

--

--