Profetisch woord

Lekenprediker
2 min readSep 9, 2022

--

Foto van Matthew Jungling op Unsplash

Op dit moment lijken ons alleen nieuwsberichten over oorlog, economische tegenwind, klimaatproblemen, etc. te bereiken. Je hoeft geen profeet te zijn om te begrijpen dat het niet goed gaat in de wereld. Vaak vinden we het als mens maar moeilijk om een stapje terug te doen. Zeker ons Westerse systeem is gericht op groei. Stilstand is achteruitgang wordt ons geleerd. We zijn echter misschien wel op een punt in de tijd dat dit niet meer vanzelfsprekend of zelfs gewenst is, willen we deze grote problemen het hoofd bieden. Steeds vaker denk ik: we hebben als samenleving een tegengeluid nodig. Net zoals de Bijbel vele profetische boeken en uitspraken kent. In eerste instantie een tegengeluid gericht aan de mensen in die tijd, maar ook nu nog vaak hoogst actueel. Profetische woorden ter bevordering van zelfreflectie, richtinggevend en met perspectief. Niet te interpreteren als gedetailleerde toekomstvoorspellingen, waarbij de Bijbel gebruikt wordt als dienstregeling. Daarvoor moet je op de kermis zijn en brengt alleen meer ellende. Dan is ook de vraag: door welke profeten laat je je leiden? Het Bijbelboek Klaagliederen geeft een actueel voorbeeld: ‘Je profeten hebben je bedrogen met valse visioenen — hadden ze maar je wandaden onthuld om je lot nog te keren! Ze hebben je valse orakels verkondigd om je te misleiden.’ Welk woord wil jij horen?

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 9 september 2022 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#lekenprediker #zingeving #profeet #weerwoord #uitgedaagd

--

--