Kruispunt

Lekenprediker
2 min readApr 14, 2022
Foto van Malcolm Lightbody op Unsplash

Vandaag: Goede Vrijdag! Ik ontkom er niet aan om iets over één van de belangrijkste christelijke feestdagen te schrijven. In Nederland een onderbelichte dag. Op deze dag wordt stilgestaan bij de gewelddadige dood van Jezus aan een kruis. Bij een oppervlakkige beschouwing zou je denken aan een verlies, een mislukking, een verloren leven. Integendeel! Als je nog een keer goed kijkt, zie je hier een beeld van een God die mens werd. We zien helaas genoeg voorbeelden dat het omgekeerde het geval is: mensen die denken dat ze God zijn, met alle gevolgen van dien. Geen oppervlakkig humanistisch beeld van Jezus als ‘toffe peer’, wijsheid goeroe of de man van de kunstjes. Wel een beeld van een God die afdaalt in de diepste ellende die mensen kunnen meemaken, de uitzichtloosheid, de verlatenheid, de vertwijfeling, ‘zou het wel?’ tot in dood. De één herkent dit maar al te goed en een ander staat het wellicht nog te wachten. Mag Goede Vrijdag een kruispunt in je leven zijn: stilstaan bij het lijden van Jezus, bij het leed om je heen, reflecteren op je eigen levenssituatie en van daaruit de juiste richting kiezen. Dit kan alleen maar, omdat dit kruispunt geen eindpunt is. Zonder Pasen geen Goede Vrijdag! Op weg naar Pasen! Nog twee nachtjes slapen!

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 15 april 2022 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#lekenprediker #goedevrijdag #kruis

--

--