Lekenprediker

Feb 18, 2021

1 min read

Immer moedig voorwaarts!

Voorbeeld van een Jerusalema Dance Challenge

Deze weken zijn een walhalla voor columnisten. Er gebeurt zoveel, dat het moeilijk kiezen is. Ik kies voor ogenschijnlijk oud nieuws. Ten eerste het gedicht van Amanda Gorman bij de inauguratie van Joe Biden en ten tweede de Jerusalema Dance Challenge die al ruim een half jaar wereldwijd gedanst wordt door verpleegkundingen, steward(s)essen, piloten en brandweermannen-en vrouwen. Beide teksten kennen een Bijbelse basis. Zelfs verstokte atheïsten, agnosten of mensen die weinig op zeggen te hebben met religie, analyseren rijkelijk de diepte van Gorman’s teksten of gaan volledig op in het dansen; een Zuidafrikaanse gospel met teksten in een inheemse taal. Om met de laatste te beginnen, lees maar mee: ‘Jeruzalem, mijn thuis; Bescherm me; Loop met me mee; Laat me hier niet achter; Mijn plek is niet hier; Mijn koninkrijk is niet hier; Bescherm me; Ga met me mee; Bescherm me, bescherm me, bescherm me; Laat me hier niet achter’. Dit toekomstperspectief loopt als rode draad door de Bijbel, dat ook vandaag troost en moed geeft. Gorman roept op om nu al aan de slag te gaan, met de afsluitende woorden: ‘Want het licht blijft altijd schijnen. Als je maar de moed hebt het te zien. Als je maar de moed hebt het te zijn.’ Immer moedig voorwaarts!

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 19 februari 2021 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#presidentsverkiezingen2021 #vs #amerika #gorman #jerusalema #challenge

www.lekenprediker.nl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.