Het elfde gebod

Lekenprediker
2 min readNov 25, 2022

--

Foto van Nico Smit op Unsplash

‘Herinner je!’ In het Oude Testament, de Joodse Bijbel, komen deze twee woorden vaak voor. Het wordt ook wel het elfde gebod genoemd; het had ook het eerste kunnen zijn. De Bijbelse God herinnert de Israëlieten aan van alles, waaronder hun bevrijding uit slavernij in Egypte. Een gebeurtenis dat het Joodse volk stempelt tot op de dag van vandaag. Steeds weer realiseren dat het een groot goed is om in vrijheid te mogen leven en dat is zeker niet vanzelfsprekend! Vraag het maar aan mensen in China, Iran of Rusland. Als we deze woorden breder trekken, dan misstaan ze ook niet bij de huidige polemiek in de maatschappij. Herinner je steeds weer: ‘Houd van … God, met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je medemensen als van jezelf.’ Naast de horizontale, humane component, ook de verticale, transcendente als motor. Niet vrijblijvend, maar om daar iets mee te doen. Dan demonstreer je niet alleen maar je eigen gelijk (om maar dichtbij huis te blijven) om vervolgens te blijven zwelgen in datzelfde eigen gelijk. De wereld zou er aanzienlijk door opknappen. Dat wisten ze 2500 jaar geleden ook al. Laten we elkaar er steeds weer aan blijven herinneren!

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 25 november 2022 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#lekenprediker #zingeving #samenleven #mensrechten #bijbel

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Wil je meer weten over mensenrechten in de Bijbel, dan is het boek van de psychiater Herman van Praag, ‘Mozes’ nalatenschap — mensenrechten in historisch perspectief’ zeer aan te bevelen!

--

--