Geloof in God (of toch niet?)

Foto doorDavide Cantelli via Unsplash

Atheïsme is op zijn retour. Althans als ik de Tsjechische theoloog Tomáš Halík (1948)moet geloven. Onlangs las ik zijn autobiografie ‘In het geheim geloven’. Een titel die op twee manieren te lezen is. Ten eerste zijn leven dat gestempeld is door het communistische bewind in Tsjechië, waarbij is geprobeerd religie als experiment volledig uit te bannen uit het dagelijks leven. Je kon alleen in het verborgene geloven. Missie mislukt. Nu roept hij op om te geloven in het grote geheim dat de naam God draagt. Niet om te geloven in pasklare antwoorden en daarmee alles zeggen te kunnen verklaren. Wel om je open te stellen voor het onderlinge gesprek over God. Deze gedachte werd versterkt, nadat ik Rana Al-Dirani uit Beiroet sprak. Samen hebben we een crowdfundingactie opgezet om haar Arabische taleninstituut online tot leven te wekken, na de verwoestende explosie van vorig jaar. Ze zei: ‘Ik zeg wel dat ik niet in God geloof (in ieder geval niet zoals dat voorgeschreven wordt), maar ik geloof toch echt dat God mijn familie en mij geholpen heeft tijdens de ontploffing. Ik besef ook dat er mensen zijn die het niet gered hebben’. Daar voegde ze aan toe: ‘Ik tel mijn zegeningen’. Er is nog een wereld te winnen tussen het fundamentalisme van het atheïsme en het geloof in God. Wat gelooft u?

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 14 mei 2021 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#atheïsme #geloof #saifi #beiroet #crowdfunding #tomashalik

--

--

--

www.lekenprediker.nl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Lekenprediker

Lekenprediker

www.lekenprediker.nl

More from Medium

Transdimensional Beings, Extraterrestrials, & the Limitations of Space-Time

St. John’s Finishes Regular Season at 16–14, Starts Big East Tournament vs DePaul

The Human Side of Prenuptials: A Thoughtful Approach — Susan Schoenfeld

What is The Future of The world?