En bedankt!

Lekenprediker
2 min readOct 1, 2022

--

Foto van Lip via Unsplash

Ogenschijnlijk onmogelijk: dankbaarheid tonen in tijden van onzekerheid. En toch wordt er komende weken in diverse kerken stilgestaan bij dankbaarheid. Als dankbaarheid alleen gekoppeld is aan een geleverde prestatie (‘voor wat hoort wat’) of goede omgangsvormen, dan heb je gelijk: onmogelijk. Er zijn op dit moment weinig zaken in de wereld waar je dankbaar voor kunt zijn. Misschien wordt je er zelfs wel een beetje bang van. Begrijpelijk. Dankbaarheid wordt echter altijd aan iets of iemand geadresseerd. En dat vinden we lastig in onze maatschappij om collectief iets of iemand te bedanken. In de kerk gaat het ‘natuurlijk’ om de dank aan God. Wat mooi dat er een mogelijkheid en plaats is om daar je dank, maar ook je zorgen en onzekerheid neer te leggen. Wordt alles meteen opgelost? Nee, dat vaak niet. Wel wordt je steeds weer herinnert om uit dankbaarheid te delen met een ander. Delen blijft actueel, maar helaas ook vandaag nog steeds nodig. Daar wordt je ook uitgedaagd om te reflecteren: denken is danken! Je leert herkennen wat werkelijk van waarde is in het leven en dat het opeisen van je rechten en vervullen van je plichten niet automatisch bijdraagt aan dankbaarheid. Ik hoop dat we aan het einde van elke dag steeds weer durven te zeggen: ‘En bedankt’!

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 30 september 2022 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#lekenprediker #zingeving #bedankt #dankdag

--

--