Doorgeven

Lekenprediker
2 min readMay 12, 2022
Foto van lauren lulu taylor op Unsplash

Met enig rumoer stromen leerlingen van een derde klas van een middelbare school onwennig de hal van het kerkgebouw binnen, in het kader van het schoolproject ‘Zin in Hoorn’. Een initiatief waarin diverse religieuze plaatsen worden bezocht in Hoorn e.o.. Eenmaal boven in de kerkzaal verstomt het geroezemoes. Ik vraag of men weleens in een kerk of andere religieuze plek komt. Het blijft angstvallig stil. Ik vraag wie er gedoopt is. Schuchter steken enkele leerlingen hun vinger op. Dan vraag ik of ze welllicht weleens via hun opa en oma met de kerk in aanraking zijn geweest. Deze laatste vraag kan op meer instemming rekenen. Hier ligt ook de crux: niet voor het behoud van de kerk (dat kan nooit een doel op zichzelf zijn), maar wel voor de overdracht van het geloofsgoed. Er zullen altijd structuren nodig zijn om hier invulling en inhoud aan te geven. Iets wat wel duidelijk geworden is in de afgelopen decennia, is dat het in een sterk geïndividualiseerde samenleving op eigen kracht geen gemakkelijke opgave is. De kerk bestaat bij de gratie van dat wat de generatie voor ons aan ons doorgeeft. De afgelopen eeuwen is het geloof altijd doorgegeven, zelfs in de meest duistere perioden. Wat geef jij door, als het op zingeving aankomt?

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 13 mei 2022 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#lekenprediker #doorgeven #zingeving

--

--