Degrowth

Lekenprediker
2 min readMar 17, 2023

--

Foto van Jacqueline Munguía op Unsplash

De term ‘degrowth’ dook onlangs op in Nederland. Letterlijk betekent het ontgroeien. Een (voor mij) onbekende term. Een nadere bestudering leert dat de term verbonden is met een beweging, die vijftig jaar geleden opkwam en stelt dat er grenzen aan economische groei zijn. Dat lijkt me plausibel, maar is niet vanzelfsprekend. Wat je aandacht geeft groeit. Wat wil je aandacht geven? Misschien minder aandacht voor ‘hebben’ en meer voor ‘zijn’? Als het over economische groei gaat, gaat het toch ontegenzeggelijk vaak over ‘hebben’? Gelukkig lijkt bij een jongere generatie het besef door te dringen: het is verstandiger te groeien als mens en eerder te kiezen voor tijd dan voor geld. Ze werken minder en leven meer. Hoopvol! Je hoeft geen verstokte marxist te zijn om te begrijpen dat het doelloos groeien van de economie, ten koste van alles geen optie meer is. De apostel Paulus zegt over groei: groei in goedheid, eerlijkheid en waarheid. Ingrediënten voor de economie van het ‘zijn’. Hij voegt eraan toe: ‘door het licht van Gods Geest’. Door wie of wat wordt jij geïnspireerd om daarin te groeien? Als je zo meer wil groeien, kijk je ook anders aan tegen ongebreidelde economische groei. Een dergelijke groei zijn we dan ontgroeit. Daar moeten boeren, burgers en buitenlui samen uit zien te komen.

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 17 maart 2023 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#lekenprediker #zingeving #degrowth #groei

--

--