‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

Lekenprediker
2 min readMay 3, 2019
Vrouwen bij het lege graf — Rembrandt van Rijn (ca. 1556)

Onderstaande tekst is eerder voorgedragen tijdens de Dageraadsviering 2019 op Eerste paasdag op zondag 21 april 2019 in de Oosterkerk te Hoorn (NH). Deze viering bij het ochtendgloren is een initiatief van de Raad van Kerken Hoorn, Zwaag en Blokker.

‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

Ook vandaag klinkt in veel Oost-Europese kerken deze paasgroet weer. Men roept het elkaar toe. Jezus wordt hierin groot gemaakt. Te midden van alle gebrokenheid en uitzichtloosheid (geen perspectief meer hebben) klinkt dit getuigenis. De dood heeft niet het laatste woord: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

We zijn deze ochtend niet samengekomen om het mysterie van de opstanding met elkaar te gaan ontrafelen. Daar komen we toch niet uit. Om met de Tsjechische rooms-katholieke priester Tomas Halik te zeggen, ligt Jezus’ opstanding eerder voor ons als een raadsel dat de verstandelijke vermogens ontglipt en zijn zin pas vrijgeeft in het licht van een vonk die overspringt tussen God en u, tussen God en mij. Van de kant van God heet deze vonk genade en van onze menselijke kant heet deze vonk geloof. Dan is de opstanding geen dogma of een fabel, maar worden we door het geloof deelgenoot van diezelfde opstanding. Zoals apostel Paulus dat verwoordde: doordat Christus uit de dood is opgestaan, kunnen ook wij een vernieuwing van het leven beleven; je mag het eeuwig leven noemen. Leven met een grote L. Niet alleen iets wat in de toekomst ligt, maar dat nu al, vandaag werkelijkheid is geworden. Dat vraagt om nieuwe hoop, een nieuwe adem en nieuwe moed. Dit alles ligt opgesloten in de opstanding van Jezus. Je mag je als herboren voelen om te weten te mogen Leven (met een grote L). Leven in de driehoek van genade: met God, je mede-mens en jezelf.

Misschien is daarom ook wel voor apostel Paulus de opstanding de kern van het christelijk geloof. Hij was getuige van deze opstanding zonder het zelf meegemaakt te hebben. De brandstof die de boodschap van Jezus aanvuurde tot op de dag vandaag.

Laten we daarom vandaag geen moment onbenut laten en elkaar toeroepen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Voor u en voor mij!

Reinier van Markus

--

--