Foto door JOSHUA COLEMAN op Unsplash

Afgelopen weken trekt er een stroom mensen met verschillende achtergronden (slavernijverleden, seksuele geaardheid, etc.) voorbij in de nieuwsberichten. Alsof het zo moet zijn, lees ik op dit moment ook een boek van de voormalig Britse opperrabbijn Jonathan Sacks (1948–2020), getiteld Moraal, die hierop inhaakt. Hij ageert tegen het slachtofferschap dat op de loer ligt. Hij schrijft onder andere: ‘In een respectabele maatschappij spannen mensen zich in om onrecht en uitbuiting recht te zetten. Er zijn gemarginaliseerde groepen; … groepen die ontzaglijk hebben geleden. Er is alles te zeggen voor een politiek die streeft naar gelijke kansen en menselijke waardigheid. Maar…


Foto door Nathan Dumlao op Unsplash

Twee weken geleden las ik op de voorpagina van een krant een ronkende kop waar de verontwaardiging van afspatte over een bedrijf waar de directie een forse bonus gaat ontvangen, ondanks (of dankzij?) de staatssteun die het ontving. Op dezelfde pagina rechtsboven een verwijzing naar een artikel over het beroemde kinderboek ‘Rupsje nooitgenoeg’, waarvan de schrijver onlangs overleden is. Hoe treffend wil je het hebben? Dat het hier niet meer om incidenten gaat, is inmiddels wel duidelijk na berichten over duistere mondkapjesdeals, corrupte overheidsbestuurders en zichzelf verrijkend topmanagement. Dergelijke voorvallen herinneren ons eraan dat aan de basis moraal en het…


Foto doorDavide Cantelli via Unsplash

Atheïsme is op zijn retour. Althans als ik de Tsjechische theoloog Tomáš Halík (1948)moet geloven. Onlangs las ik zijn autobiografie ‘In het geheim geloven’. Een titel die op twee manieren te lezen is. Ten eerste zijn leven dat gestempeld is door het communistische bewind in Tsjechië, waarbij is geprobeerd religie als experiment volledig uit te bannen uit het dagelijks leven. Je kon alleen in het verborgene geloven. Missie mislukt. Nu roept hij op om te geloven in het grote geheim dat de naam God draagt. Niet om te geloven in pasklare antwoorden en daarmee alles zeggen te kunnen verklaren. Wel…


‘Hey… het is oke’!

Afgelopen weken hoor ik regelmatig radioreclamespotjes van de campagne ‘Hey..het is oké’. Hiermee vraagt de overheid aandacht om ‘het stigma op psychische aandoeningen weg te nemen en de drempel om erover te praten te verlagen voor zowel mensen met een psychische aandoening als de mensen in hun omgeving.’ Tot zover de PR taal. Waar het hier natuurlijk om gaat is moed, begrip en een luisterend oor te hebben. Daarvoor hoef je niet meteen naar een (psycho)therapeut te rennen, maar wordt een beroep gedaan op ons allemaal. Daarbij moet ik denken aan een artikel dat ik onlangs las over een jonge…


Foto: Hulki Okan Tabak op Unsplash

Het zijn gouden tijden voor complotdenkers en onheilsprofeten. In een onzekere tijd als deze, komen de vreemdste theorieën bovendrijven. Van allerlei ideeën over macabere wereldwijde netwerken tot doorgedraaide Bijbellezers die de wildste toekomstvoorspellingen destilleren uit Bijbelteksten. Iemand uit deze laatste groep liet onlangs duidelijk van zich horen. Een zelfbenoemde evangelist liet enkele weken geleden bij honderdduizenden huishoudens een tijdschrift op de deurmat vallen, waar op de voorkant een foto van een grote glazen bol niet had misstaan. Zo ook bij mij. Een blad vol ronkende teksten met voorspellingen voor 2021 ‘and beyond’, corona, vaccins en Israël. Zonder enige nuance en…


Spark of Hope for Saifi Beirut! — Op de foto Rana Al-Dirani (foto door: Daisy Mohr)

Op 22 augustus 2020 stond in dagblad Trouw een artikel van Daisy Mohr over de wanhopige situatie na de grote explosie van 4 augustus 2020 in Beiroet (Libanon). Er stond een foto bij van een vrouw die op de ruïnes stond van wat ooit haar internationale talenschool was: Saifi Institute for Arabic Language (www.saifiarabic.com). Een bruisende plek voor internationale studenten van over de hele wereld, die niet alleen een plek vonden om te leren, maar ook een plek om te ontmoeten, te drinken, te eten, te verblijven en te genieten in het aangesloten café-restaurant en hotel en werk te geven…


Vijftig reflecties — columns

Een nieuwe bundel is gepubliceerd, met hierin 50 van mijn columns die eerder maandelijks verschenen zijn in het Noordhollands Dagblad tussen 2014 en 2018.

Deze bundel volgt op mijn eerste bundel, getiteld ‘Vijftig verdiepingen’ (2015), met de eerste vijftig columns.

Zoals de trouwe lezers inmiddels waarschijnlijk al weten, ben ik altijd op zoek naar de relevantie van geloof in het leven van alledag. Vandaar dat ik in deze bundel heb om elke column te verbinden met een passend bijbelfragment. …


Voorbeeld van een Jerusalema Dance Challenge

Deze weken zijn een walhalla voor columnisten. Er gebeurt zoveel, dat het moeilijk kiezen is. Ik kies voor ogenschijnlijk oud nieuws. Ten eerste het gedicht van Amanda Gorman bij de inauguratie van Joe Biden en ten tweede de Jerusalema Dance Challenge die al ruim een half jaar wereldwijd gedanst wordt door verpleegkundingen, steward(s)essen, piloten en brandweermannen-en vrouwen. Beide teksten kennen een Bijbelse basis. Zelfs verstokte atheïsten, agnosten of mensen die weinig op zeggen te hebben met religie, analyseren rijkelijk de diepte van Gorman’s teksten of gaan volledig op in het dansen; een Zuidafrikaanse gospel…


Foto: Jason Betz op Unsplash

‘Dit zijn duistere tijden, maar er is altijd licht’, aldus de kersverse Amerikaanse president Joe Biden. Onlangs zagen we wat er gebeurt als onverdraagzaamheid redelijkheid overvleugelt. Een woeste, bijna carnavaleske massa op Capitol Hill nam bezit van het hart van de Amerikaanse democratie (letterlijk en figuurlijk). Het signaal dat hiervan uitging is wel zeer ernstig. Het was een bonte verzameling mensen, die gevoed vanuit hun achtergrond met dito vlaggen zwaaiden. Op één van die vlaggen stond: ‘Jezus redt!’. We werden teruggegooid in de tijd waar religie en politiek nauw met elkaar verweven waren; een uiterst giftige cocktail. Een nutteloze claim…


Reflector

Morgen is het kerstmis! Het feest van het licht! Juist in deze tijd kun je ernaar snakken. In het evangelie volgens Johannes wordt het kerstverhaal minder romantisch verteld. Geen herders die in het donker liggen, geen engelenkoor aan de hemel of Jupiter en Saturnus die samen weleens de kerstster zouden kunnen zijn. Wel wordt Jezus aangekondigd als ‘Gods Zoon [als] het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld.’ Alhoewel Jezus volgens mij geen activist, hippie of wappie was en zonder overgeestelijk te zijn, is het altijd goed je af te vragen wat dat licht in…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store